DISCLAIMER

De Beste Social Media is een platform van Studio Broekhuizen, Amsterdams bedrijf in social media. We stellen het blog met zorg samen. Niettemin geeft Studio Broekhuizen geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van De Beste Social Media. Beweringen en meningen, geuit in reacties onder de artikelen op De Beste Social Media zijn die van de gebruiker(s) en niet die van Studio Broekhuizen.

Studio Broekhuizen is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link / embed / screenshot, op De Beste Social Media wordt verwezen.

Studio Broekhuizen behoudt zich het recht voor de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van De Beste Social Media, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij Studio Broekhuizen. Het bezoek en/of gebruik van De Beste Social Media impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze rechten, tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.

Studio Broekhuizen behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van (de inhoud en vormgeving van) De Beste Social Media. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Broekhuizen, dan ook niet toegestaan (delen van) De Beste Social Media te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Studio Broekhuizen bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden. Wij claimen niet het bezit te hebben van berichten die wij doorplaatsen of embedden.

Het is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Studio Broekhuizen naar De Beste Social Media te linken en/of Content te embedden.